Фонд

Завдання

Благодійний фонд «Запорізька перспектива»

створений за ініціативою та підтримкою

народного депутата України Миколи Олександровича Фролова


Основною метою фонду є провадження благодійної діяльності у сферах освіти, охорони здоров’я, екології, опіки, піклування і соціального захисту, культури та мистецтва, науки і наукових досліджень, спорту і фізичної культури, розвитку територіальних громад, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Цілями фонду є надання благодійної допомоги фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, юридичним особам приватного права.

Основними завданнями фонду є сприяння здійсненню міжнародних, національних, регіональних і місцевих програм, спрямованих на оздоровлення української нації, викорінювання шкідливих звичок, фізичне виховання молодого покоління, сприяння розвитку в сферах допомоги та впровадження спорту у буденне життя українців, пропаганди здорового образу життя в інтересах суспільства та/або захисту законних інтересів бенефіціарів, надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури.

Предметом діяльності фонду є надання методичної, інформаційної, організаційної, а також фінансової підтримки фізичним особам, неприбутковим організаціям, іншим юридичним особам, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою діяльності Фонду.

Фонд здійснює благодійну діяльність у таких формах: безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав; безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права; безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність; публічний збір благодійних пожертв; управління благодійними ендавментами; виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності; проведення благодійних аукціонів, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Для здійснення статутної діяльності фонд має право в установленому порядку укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, а також громадянами та громадськими об’єднаннями; представляти і захищати свої права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, третейських судах та юрисдикційних органах інших держав; самостійно визначати форми, об’єкти, бенефіціарів, а також обсяг, місце (територію) і строки надання благодійної допомоги; організовувати збір благодійних пожертв та допомоги, внесків від юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій, а також іншого майна для виконання статутних завдань фонду; здійснювати благодійні програми (проекти) самостійно або разом з іншими благодійниками; одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для досягнення мети та завдань фонду.

Учасниками Фонду можуть бути дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які своїми діями сприяють фонду у реалізації його статутних завдань, досягненню цілей діяльності фонду, або мають намір здійснити такі дії.

Учасниками фонду можуть бути юридичні особи приватного права, органи управління яких своїми діями сприяють фонду у реалізації його статутних завдань, досягненню цілей діяльності фонду, або мають намір здійснити такі дії.

Джерелами формування доходів та майна фонду можуть бути кошти і майно, які надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування; пасивні доходи відповідно до законодавства України; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів; благодійна допомога, гуманітарна і технічна допомога, які надходять відповідно до міжнародних договорів; кошти і майно, які надходять від основної діяльності фонду відповідно до статуту та законодавства України.

Доходи або майно фонду не підлягають розподілу між його засновниками, учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює звіти про структуру та розмір своїх доходів і витрат, а також умови та напрямки використання доходів і майна фонду для здійснення благодійної діяльності.

 

Директор фонду - заслужений майстер спорту України з греко-римської боротьби, двократний чемпіон Європи, двократний срібний призер Чемпіонату світу, переможець Кубка світу, бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні 2008 р., кавалер ордену «За мужність» ІІІ ступені

Армен Фрунзікович Варданян.